Vioara Guarnieri a maestrului George Enescu

Vioara Guarnieri a maestrului George Enescu

Muzeul Naţional “George Enescu” păstrează unele dintre cele mai de preţ viori cutreierate de arcuşul maestrului George Enescu. Dintre acestea, trei au nu numai o virtute de instrumente de excepţie ci şi una istorică, recunoscută: ele reprezintă bunuri de patrimoniu cu o valoare deosebită.

În chip de omagiu simbolic, instrumentele au fost donate de către soţia muzicianului, Maria Cantacuzino Enescu, odată cu înfiinţarea muzeului, în 1956.

Vioara Guarnieri, numită şi “Catedrala” pentru acordurile sale impunătoare, datează din 1731, purtând semnătura artistului Giuseppe Guarnieri, unul dintre cei mai notorii lutieri cremonezi. Această origine îi justifică valoarea, comparabilă doar cu instrumentele realizate de Stradivarius.

Anul 2008 a însemnat readucerea la viaţă a viorii Guarnieri del Gesu – “Catedrala”, ea continuându-şi destinul nobil pentru care a fost proiectată. În acel an, violonistul roman Gabriel Croitoru a câştigat, prin concursul organizat de Muzeul Naţional “George Enescu” şi garantat de Ministerul Culturii, dreptul de a cânta pe acest instrument magnific, spre a-i spori instrumentului valoarea şi calitatea sonoră pe care însuşi Enescu a apreciat-o ca emiţând “vibraţiuni cari corespund de minune stărilor mele sufleteşti…”.

În 2011, acelaşi violonist a câştigat pentru a doua oară concursul organizat de muzeu în acelaşi scop, astfel că în prezent vioara poate fi ascultată în concertele susţinute de Gabriel Croitoru atât în ţară, cât şi în străinătate. 

(sursa: georgeenescu.ro)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *